Struktur Organisasi

Jabatan: KASI PEMERINTAHAN
Nama Pejabat: Detail Pegawai IRWAN
NIP: -

Nama                :   IRWAN
TTL                   :   Luwuk Bunter, 12 Februari 1972 
jenis Kelamin    :   Laki-Laki
Agama              :   Kristen
Menjabat           :   13 Juli 2013